Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Γλωσσικές Ασκήσεις - Παπαδριανός Αδριανός

Γλωσσικές Ασκήσεις - Παπαδριανός Αδριανός

ISBN: 978-960-939-436-9
Αρ. Σελίδες: 104
Ημ. Έκδοσης: 05/2018

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ένα χρήσιμο εργαλείο για μαθητές και καθηγητές, που αποσκοπεί στην εξάσκηση του μαθητή για το Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις στον τομέα των γλωσσικών ασκήσεων. Με τις 230 ασκήσεις συνωνύμων (συνολικά 281 συνώνυμα), τις 230 ασκήσεις αντωνύμων (συνολικά 284 αντώνυμα) καθώς και τις 115 ασκήσεις με σύνθετες λέξεις καλύπτονται οι ανάγκες του μαθητή πάνω στον γλωσσικό τομέα.______________

Το βιβλίο αποτελεί αυτοέκδοση, ωστόσο μπορεί να αναζητηθεί σ' όλα τα βιβλιοπωλεία.